prawnicy w unii europejskiej

Lepiej  późno niż wcale, Parlament Europejski prowadzi negocjacje z Komisją Europejską i Radą w sprawie zmian w unijnym rejestrze przejrzystości, które mają sprawić, że będzie bardziej przejrzysty. Kiedy negocjacje się skończą? Nie wiadomo, zapewne ich temat jest bardzo trudny i skomplikowany.

Obywatele mogą, a nawet powinni oczekiwać, że proces decyzyjny UE będzie jak najbardziej przejrzysty i otwarty. Im bardziej otwarty jest ten proces, tym łatwiej można zapewnić zrównoważoną reprezentację i uniknąć niepotrzebnych nacisków oraz niezgodnego z prawem lub uprzywilejowanego dostępu do informacji albo decydentów. Przejrzystość jest również jednym z ważniejszych czynników zachęcających obywateli do aktywniejszego udziału w życiu demokratycznym UE.

Rejestr służący przejrzystości stworzono, aby odpowiedzieć na podstawowe pytania typu: jakie interesy są reprezentowane, kto je reprezentuje i jakim dysponuje budżetem. Rejestr jest prowadzony wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Obejrzyj wideo.

UE nalega na obowiązkowy rejestr przejrzystości w Europie

 

Negocjacje między trzema instytucjami rozpoczęły się w kwietniu 2018 roku – ich celem jest ustanowienie obowiązkowego rejestru przejrzystości, który obejmie nie tylko Parlament Europejski i Komisję Europejską, ale także Radę (państwa członkowskie).

więcej

Na początku 2018 roku unijne instytucje rozpocznęły negocjacje ws. wspólnych zasad regulujących unijny rejestr przejrzystości zawierający informacje o działalności różnych grup interesu.

najlepszy prawnik w unii europejskiej   
Infografika: Rejestr służący przejrzystości

W grudniu 2017 roku Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada (państwa członkowskie) uzgodniły rozpoczęcie na początku 2018 roku rozmów w sprawie ustanowienia wspólnych zasad, które zwiększą przejrzystość działań przedstawicieli grup interesu na poziomie UE.

Od 2011 roku Parlament Europejski i Komisja Europejska prowadzą wspólnie publiczny rejestr służący przejrzystości – przedtem obie instytucje prowadziły osobne rejestry (Parlament prowadził swój od 1995 roku). Rejestr ma ma udzielać odpowiedzi na pytania o to, jakie interesy są reprezentowane, kto je reprezentuje i jakim dysponuje budżetem.

Od 2014 roku Rada oddelegowuje obserwatora do wspólnego sekretariatu zajmującego się bieżącą administracją rejestru. Oczekuje się, że nowa umowa zapewni pełne uczestnictwo Rady w rejestrze.

Kto rozmawia z UE

Celem rejestru służącego przejrzystości jest zapewnienie, że osoby, grupy i organizacje reprezentujące szczególne interesy, zainteresowane kontaktami z instytucjami UE, będą publicznie deklarować swoje zainteresowanie i dostarczać informacji na swój temat. Rejestracja jest dobrowolna, ale może być konieczna w przypadku niektórych rodzajów dostępu, na przykład Parlament Euripejskiej wymaga, aby wszyscy prelegenci reprezentujący organizacje, które są uprawnione do uczestnictwa w publicznych posiedzeniach komisji parlamentarnych, byli zarejestrowani.

Jak pokazuje nasza infografika, liczba rejestracji stale rośnie. Obecnie w rejestrze figuruje ponad 11 000 organizacji zatrudniających ponad 80 000 pracowników, w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, firmy, związki zawodowe i firmy konsultingowe. Organizacje różnią się znacznie pod względem wielkości i tematów. Prawie jedna piąta wszystkich organizacji ma swoją główną siedzibę w Belgii.

Państwa członkowskie UE mają różne podejście do regulowania lobbingu, a tylko siedem krajów (Francja, Irlandia, Litwa, Austria, Polska, Słowenia, Wielka Brytania) przyjęło odpowiednie przepisy w tej kwestii.

adwokat radca prawny w unii europejskiej   
Lobbing w państwach Unii Europejskiej

Stanowisko Parlamentu: skupienie się na większej otwartości

Mandat przyjęty przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego na nadchodzące negocjacje z Komisją Europejską i Radą zakłada wzmocnienie i poprawę odpowiedzialności instytucji UE oraz zapewnienie przejrzystego i otwartego procesu decyzyjnego na poziomie UE.

Jaki jest cel Rejestru służącego przejrzystości?

Ponieważ decyzje UE mają wpływ na miliony Europejczyków, muszą być podejmowane z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości. Instytucje UE kontaktują się z wieloma grupami i organizacjami reprezentującymi szczególne interesy. Jest to zgodny z prawem i niezbędny element procesu decyzyjnego w celu zagwarantowania, że polityka UE odzwierciedla rzeczywiste potrzeby obywateli. Proces decyzyjny musi być przejrzysty, aby umożliwić odpowiednią kontrolę i zagwarantować, że instytucje Unii ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. Parlament Europejski i Komisja Europejska są zobowiązane do otwartości na temat grup i organizacji, z którymi się kontaktują.

Rejestr ma udzielać odpowiedzi na pytania, takie jak:

 • Jakie interesy są reprezentowane na szczeblu UE?
 • Kto te interesy reprezentuje i w czyim imieniu?
 • Jaki budżet jest dostępny?

Główne elementy rejestru:

 • publicznie dostępna strona internetowa, na której organizacje reprezentujące określone interesy na szczeblu UE mogą się zarejestrować i zaktualizować informacje o tych interesach
 • kodeks postępowania, który reguluje relacje przedstawicieli grup interesu z instytucjami UE
 • mechanizm dotyczący powiadomień i skarg, za którego pośrednictwem każdy może zainicjować dochodzenie administracyjne w związku z informacjami zawartymi w rejestrze lub podejrzeniem naruszenia kodeksu przez zarejestrowane organizacje lub osoby
 • wytyczne dla rejestrujących się podmiotów i dział pomocy (helpdesk)

Rejestrem zarządza ‘wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości (JTRS)’, w którego skład wchodzą pracownicy Parlamentu i Komisji.

Rejestr służący przejrzystości jest tylko jedną z inicjatyw zmierzających do zwiększenia przejrzystości procesu decyzyjnego w UE. Portal na temat przejrzystości (Komisja utworzyła go w 2012 r.) udostępnia narzędzia, które pozwalają sprawdzić:

 • w jaki sposób podejmuje się decyzje w UE
 • kto uczestniczy w procesie decyzyjnym
 • konsultacje społeczne
 • kto otrzymuje środki z budżetu UE
 • jakie dokumenty są wykorzystywane lub opracowywane w celu przygotowania i przyjęcia aktów prawnych

Utworzona w 2013 r. przez Parlament Europejski strona internetowa na temat przejrzystości i etyki zawiera informacje na temat:

 • kodeksów postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego i jego pracowników
 • dostępu do dokumentów Parlamentu

 

żródło: europa.eu
Rejestr grup interesów tzw. lobbystów w Unii Europejskiej – będzie bardziej przejrzysty i obowiązkowy?
5 (100%) 1 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)