prawnik podatki

Aktualizowano:

 

Zamrożenie i konfiskata dochodów z przestępstwa jest jednym z najlepszych sposobów zwalczania przestępczości. 4 października 2018 europosłowie zatwierdzili nowe zasady, które ułatwią i przyspieszą w całej UE konfiskatę majątków.

Zbyt dużo pieniędzy pozostaje w rękach przestępców

Uważa się, że działalność przestępcza w Europie generuje rocznie około 110 mld EUR. Według sprawozdania Europolu z 2016 r. w latach 2010-2014 tymczasowo zajęto lub zamrożono w UE 2,2 % dochodów z przestępstwa, ale tylko 1,1 % zostało skutecznie skonfiskowane.

Sytuacja obecna

W kilku aktach prawnych określono sposoby zajmowania mienia pochodzącego z działalności przestępczej w całej UE, ale istnieją poważne luki prawne, które są wykorzystywane przez przestępców i terrorystów ukrywających swoje mienie w innych państwach UE. Obecne procedury i certyfikaty są złożone i nieskuteczne. Na przykład nie zawsze istnieje limit czasowy, podczas gdy inną kwestią jest to, że prawa ofiar w zakresie zwrotu mienia i odszkodowań nie są wystarczająco chronione.

Nowe przepisy

Celem nowego prawodawstwa jest zastąpienie istniejących przepisów rozporządzeniem, które byłoby bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach UE. Doprowadziłoby to do szybszego i skuteczniejszego egzekwowania nakazów zamrożenia i konfiskaty. Ponadto prawodawstwo to przewidywałoby bardziej rygorystyczne terminy dla organów i standardowe zaświadczenia dla wszystkich państw UE.

Uwzględniono by wszystkie przestępstwa kryminalne oraz przewidziano by szerszy zakres nakazów zamrożenia i konfiskaty. Zgodnie z nowymi przepisami prawo ofiary do odszkodowania miałoby pierwszeństwo przed prawem państwa.

Rola Parlamentu Europejskiego

Parlament zaostrzył przepisy, wprowadzając klauzulę o nieuznawaniu w przypadku nieprzestrzegania praw podstawowych oraz 45-dniowy termin na wykonanie nakazu konfiskaty. Posłowie do PE dodali również przepisy promujące ponowne wykorzystanie skonfiskowanego mienia do celów społecznych.

“Cieszę się, że udało nam się zapewnić ofiarom ważną rolę w zarządzaniu skonfiskowanymi towarami i że ułatwiliśmy im otrzymywanie odszkodowań. Stworzyliśmy podstawowe narzędzie, które będzie bardziej skuteczne, ale również sprawiedliwsze i bardziej bezpieczne”. Nathalie Griesbeck odpowiedzialna za projekt poseł PE

Kolejne kroki

Posłowie do PE przyjęli nowe przepisy, ich zatwierdzenie należy teraz do Rady. W przypadku zatwierdzenia, przepisy będą miały zastosowanie 24 miesiące po ich wejściu w życie. Prawodawstwo to nie miałoby zastosowania do Irlandii i Danii.

Niniejszy wniosek jest jednym z serii środków mających na celu rozwiązanie problemu finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Parlament zatwierdził już bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i przepływom środków pieniężnych.

 

żródło: europa

 

Postępowanie karne: ułatwienie zamrożenia i konfiskaty majątku w całej UE
5 (100%) 1 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)