Aktualizowano:

Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego opowiedziała się dnia 19.10.2017 za ePrivacy (Dyrektywa o e-prywatności)  tj.ochroną prywatności obywateli w internecie. Wywołało to protesty zrzeszeń i organizacji zarabiających z Internetu na reklamach – jako powód główny wprowadzenia ePrivacy podają one, że znikną darmowe informacje dla użytkowników internetu. 

Inni uważają natomiast, że to duża szansa dla biznesu, ponieważ może zniknąć m.in. geopodział wyszukiwarek zapisujących nasze dane w cookies m.in. dotyczący położenia geograficznego i ograniczającego wyniki wyszukiwania produktów i usług jedynie do rynku lokalnego zamiast do wspólnotowego jako UE i wiele innych sztucznych ograniczeń.

A jak Bruksela uzasadnia wprowadzenie ePrivacy?

Podczas uzyskiwania dostępu do Internetu często powierzasz ważne informacje osobiste, takie jak imię i nazwisko, adres i numer karty kredytowej, usługodawcy internetowego i stronie, z której korzystasz. Co dzieje się z tymi danymi? Czy mogą wpaść w niepowołane ręce? Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Ustanowiono wspólne przepisy UE w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej UE. Obecnie są dwa główne filary ochrony tych danych w UE – Dyrektywa prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, przyjęte w maju 2016 r.

Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych zapewnia, że ​​dane osobowe można gromadzić wyłącznie w ściśle określonych warunkach i do zgodnych z prawem celów. Organizacje, które zbierają i zarządzają twoimi danymi osobowymi, muszą również chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem i szanować określone prawa.

Dyrektywa o e-prywatności opiera się na unijnych ramach telekomunikacji i ochrony danych, aby zapewnić, że wszelka komunikacja w sieciach publicznych zachowuje poszanowanie praw podstawowych, w szczególności wysoki poziom ochrony danych i prywatności, niezależnie od wykorzystywanej technologii.

Świadoma zgoda na “pliki cookie” i inne urządzenia

Dyrektywa o prywatności elektronicznej wymaga od państw członkowskich zapewnienia, że ​​użytkownicy wyrażają zgodę przed zapisaniem plików cookie (małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce użytkownika) na komputerach, smartfonach lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu.

Projekt rozporządzenia wprowadza pojęcie “poszanowania prywatności od samego początku”, zgodnie z którym użytkownicy decydują się na wyższy lub niższy poziom prywatności.

Naruszenie danych osobowych

Operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług internetowych dysponują ogromną ilością danych klientów, które muszą być poufne i bezpieczne. Czasami jednak  informacje takie mogą zostać skradzione lub utracone lub mogą zostać nielegalnie udostępnione. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej zapewnia, że ​​usługodawca zgłasza organowi krajowemu wszelkie “naruszenie danych osobowych” i informuje bezpośrednio abonenta lub osobę fizyczną o ryzyku związanym z danymi osobowymi lub prywatnością.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów szczególnych dotyczących naruszeń danych osobowych, ale opiera się na odpowiednich przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wciągu ostatnich miesięcy, Bruksela dynamicznie pracowała nad uregulowaniami i prawami użytkowników Internetu. W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, który ma zastąpić dyrektywę z 2009 r.

Przesłaniem tych prac ma być lepsza ochrona w sieci i nowe możliwości dla biznesu. Wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej, podniesie poziom ochrony prywatności obywateli, a przed firmami otworzy nowe możliwości.

  • Nowe formy komunikacji: 92 proc. obywateli Europy twierdzi, że poufność e-maili i wiadomości przesyłanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych jest dla nich sprawą ważną. Jednak aktualnie obowiązująca dyrektywa w sprawie prywatności w sieci ma zastosowanie wyłącznie do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Nowe przepisy obejmą dostawców nowych usług łączności online, takich jak WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage oraz Viber.
  • Surowsze przepisy: Bezpośrednio stosowane rozporządzenie aktualizujące obowiązującą obecnie dyrektywę w sprawie prywatności w internecie zapewni wszystkim osobom prywatnym i firmom w UE taki sam poziom ochrony prywatności i danych w łączności elektronicznej.Ujednolicenie przepisów w skali UE przyniesie dodatkowe korzyści przedsiębiorstwom.
  • Treść wiadomości i metadane: Przepisy gwarantują poufność zarówno treści wiadomości, jak również metadanych stanowiących element komunikacji (np. informacje o czasie wysyłania/odbierania danych oraz lokalizacji użytkownika). Jedne i drugie są danymi o dużym znaczeniu dla prywatności i zgodnie z zaproponowanymi przepisami będą musiały zostać usunięte lub zanonimizowane, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub dane są wciąż potrzebne do faktury.
  • Więcej możliwości dla firm: Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych dotyczących zrealizowanych połączeń – czyli zarówno treści, jak i metadanych – tradycyjni operatorzy telekomunikacyjni będą mieli więcej możliwości, jeśli chodzi o wykorzystywanie danych i świadczenie nowych usług. Jedną z usług dodatkowych mogłoby być opracowywanie tzw. map termicznych, pokazujących na przykład, ile osób gromadzi się w określonej lokalizacji. Tego rodzaju mapy mogłyby pomóc organom administracji państwowej lub przewoźnikom przy opracowywaniu nowych projektów infrastruktury.
  • Uproszczone przepisy dotyczące plików cookie: Przepisy dotyczące cookies, które dotychczas prowadziły do wysyłania użytkownikom zbyt dużej liczby próśb o zaakceptowanie tego rodzaju plików, zostaną uproszczone. Dzięki nowym przepisom użytkownicy będą mogli skuteczniej kontrolować swoje urządzenia, ponieważ za pomocą ustawień przeglądarki będą oni mieli możliwość łatwego zaakceptowania lub odrzucenia trwałych cookies i innych identyfikatorów, jeżeli zaistnieje zagrożenie dla prywatności. Zgodnie z propozycją pliki cookie, które nie stanowią zagrożenia dla prywatności i mają ułatwiać użytkownikowi korzystanie ze strony – na przykład takie, które zapamiętują zawartość koszyka – nie będą już wymagały zgody użytkownika. Jego zgoda nie będzie też potrzebna w przypadku cookies, które służą do liczenia wejść użytkowników na daną stronę internetową.
  • Ochrona przed spamem: Przedstawiony  projekt  wprowadza zakaz wysyłania niechcianych wiadomości elektronicznych jakimikolwiek kanałami komunikacyjnymi: e-mailem, SMS-em i co do zasady również telefonicznie, jeżeli użytkownik nie wyraził na to zgody. Państwa członkowskie mogą same zastosować rozwiązania oferujące użytkownikom możliwość zastrzeżenia, że nie życzą sobie odbierać połączeń od telemarketerów, np. specjalne rejestry użytkowników. Firmy marketingowe będą musiały używać możliwego do zidentyfikowania numeru lub stosować specjalny prefiks wskazujący na to, że dana rozmowa ma charakter marketingowy.
  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów: Za egzekwowanie przepisów o poufności zawartych w rozporządzeniu odpowiedzialne będą krajowe urzędy ochrony danych. 

Przepisy dotyczące ochrony danych w instytucjach i organach UE

Zaproponowane rozporządzenie w sprawie ochrony danych w instytucjach i organach UE ma na celu zbliżenie aktualnych przepisów, przyjętych w 2001 r., do nowszych i surowszych przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z 2016 r. Zapewni to odpowiedni poziom ochrony wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w unijnych instytucjach lub agencjach.

Ochrona danych w skali międzynarodowej

Przedstawiony komunikat określa strategiczne podejście w kwestii międzynarodowego transferu danych osobowych. Ma ono ułatwić wymianę handlową i sprzyjać współpracy przy egzekwowaniu przepisów, a jednocześnie zapewnić wysoki poziom ochrony danych. Komisja będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących podejmowania decyzji o równoważnym poziomie ochrony (zezwalanie na swobodny przepływ danych osobowych do krajów gwarantujących poziom ochrony zasadniczo odpowiadający poziomowi gwarantowanemu przez UE) z najważniejszymi partnerami handlowym w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (od 2017 r. z Japonią i Koreą), jak również z zainteresowanymi krajami Ameryki Łacińskiej i krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa.

Poza tym Komisja w pełni wykorzysta również inne mechanizmy ustanowione w nowych przepisach unijnych – ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych i dyrektywie dotyczącej policji – w celu usprawniania międzynarodowej wymiany danych osobowych z krajami trzecimi, z którymi nie osiągnięto porozumienia co do decyzji o równoważnym poziomie ochrony danych.

Dalsze działania

Po przedstawieniu w/w wniosków Komisja Europejska już na początku tego roku zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady o szybkie podjęcie działań i sprawne przyjęcie wniosków ustawodawczych do 25 maja 2018 r., kiedy to zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Celem tych regulacji jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie kompleksowych i dostosowanych do najnowszych technologii komunikacyjnych ram prawnych, które zagwarantują prywatność i ochronę danych.

 

żródło: Parlament Europejski / Komisja Europejska

 

Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego za ePrivacy tj.ochroną prywatności obywateli w internecie
5 (100%) 8 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)