adwokat w podróży

Aktualizowano:

Wiza  – pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. W niektórych wypadkach może być też uzyskana na przejściach granicznych. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu.
Po wstępnej analizie ruchu wizowego na świecie nasuwają się następujące wnioski:
  1. Wszyscy sąsiedzi Polski (RP) należący do UE nie mają wiz do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Słowacja, Litwa, Czechy, Niemcy)
  2. Inny sąsiad RP, Białoruś (dalej ta sama sytuacja Kazachstan) ma jeden z największych wskażników ruchu bezwizowego dla cudzoziemców na świecie. Co to znaczy? to mianowicie, że aby wjechać na Białoruś, większość obywateli różnych państw na świecie nie potrzebuje wizy. Tłumaczy się taki stan rzeczy na Białorusi, że jest ona korytarzem handlu z Rosją, dzięki któremu omija się różne sankcje międzynarodowe nałożone na Federację Rosyjską.
  3. W państwach “izolowanych” , które mają obowiązek wizowy do większości państw świata (np: obywatele z krajów afrykańskich) widoczny jest duży przyrost naturalny ludności.
  4. Obywatele takich państw jak Korea Południowa, Singapur czy Japonia poruszają się po większości państw świata bez wiz.
Państwo / terytoriumWizaOkres pobytu bezwizowegoWymagane dokumenty podróży
A
AFGANISTANtakpaszport
ALBANIAniedo 90 dnipaszport lub dowód osobisty
ALGIERIAtakpaszport
ANDORAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ANGOLAtakpaszport
ANGUILLAniepaszport
ANTIGUA I BARBUDAniedo 90 dnipaszport
ANTYLE HOLENDERSKIEniedo 90 dnipaszport
ARABIA SAUDYJSKAtakpaszport
ARGENTYNAniedo 90 dnipaszport
ARMENIAniedo 180 dnipaszport
ARUBAniedo 90 dnipaszport
AUSTRALIAtakpaszport
AUSTRIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
AZERBEJDŻANtakpaszport
B
BAHAMYniedo 90 dnipaszport
BAHRAJNtakpaszport
BANGLADESZtakpaszport
BARBADOSniedo 90 dnipaszport
BELGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BELIZEniedo 90 dnipaszport
BENINtakpaszport
BERMUDYniepaszport
BHUTANtakpaszport
BIAŁORUŚtakpaszport
BOLIWIAniedo 90 dnipaszport
BOŚNIA I HERCEGOWINAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BOTSWANAniedo 90 dnipaszport
BRAZYLIAniedo 90 dnipaszport
BRUNEI DARUSSALAMniedo 90 dnipaszport
BRYTYJSKIE TERYTORIUM ANTARKTYCZNE (obejmuje Orkady Płd. i Szetlandy Płd.)wymagane pozwolenie miejscowych władzpaszport
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO (obejmuje wyspy Czagos)wymagana zgoda administratora Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiegopaszport
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZEniepaszport
BUŁGARIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BURKINA FASOtakpaszport
BURUNDItakpaszport
C
CHILEniedo 90 dnipaszport
CHINY (ChRL)takpaszport
CHORWACJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
CYPR*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
CZADtakpaszport
CZARNOGÓRAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty do 30 dni
CZECHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
D
DANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
DOMINIKAniedo 6 miesięcypaszport
DOMINIKANAniedo 90 dnipaszport
DŻIBUTItakpaszport
E
EGIPTtakpaszport
EKWADORniedo 30 dnipaszport
ERYTREAtakpaszport
ESTONIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ETIOPIAtakpaszport
F
FALKLANDYniepaszport
FIDŻIniedo 4 miesięcypaszport
FILIPINYniedo 30 dnipaszport
FINLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
FRANCJA*niepaszport / dowód osobisty
FRANCUSKIE ZIEMIE POŁUDNIOWO-POLARNEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
G
GABONtakpaszport
GAMBIAbrak danychpaszport
GHANAtakpaszport
GIBRALTARniepaszport / dowód osobisty
GEORGIA PŁD. i SANDWICH PŁD.wymagane pozwolenie na wjazd od komisarza wyspypaszport
GRECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GRENADAniedo 90 dnipaszport
GRENLANDIAniedo 90 dnipaszport
GRUZJAniedo 365 dnipaszport / dowód osobisty (Gruzja jednostronnie wprowadziła możliwość wjazdu na podstawie dowodu osobistego dla obywateli RP)
GUJANA (Kooperacyjna Republika Gujany)takpaszport
GUJANA FRANCUSKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GWATEMALAniedo 90 dnipaszport
GWADELUPAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GWINEA (Republika Gwinei)takpaszport
GWINEA BISSAUtakpaszport
GWINEA RÓWNIKOWAtakpaszport
H
HAITIniedo 90 dnipaszport
HISZPANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
HONDURASniedo 90 dnipaszport
HONGKONGniedo 90 dnipaszport
I
INDIEtakpaszport
INDONEZJAniedo 30 dnipaszport (Indonezja zniosła jednostronnie obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy pobytach do 30 dni i spełnieniu warunków opisanych w poradniku “Polak za granicą”)
IRAKtakpaszport
IRANtakpaszport
IRLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ISLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
IZRAELniedo 90 dnipaszport
J
JAMAJKAniedo 30 dnipaszport
JAPONIAniedo 90 dnipaszport
JEMENtakpaszport
JORDANIAtakpaszport
K
KAJMANYniepaszport
KAMBODŻAtakpaszport
KAMERUNtakpaszport
KANADAniedo 6 miesięcypaszport. Wymóg posiadania przez obywateli krajów przylatujących w ramach ruchu bezwizowego tzw. eTA (electronic travel authorization).
KATARniedo 90 dnipaszport
KAZACHSTANniedo 30 dnipaszport
KENIAtakpaszport. Wizę można uzyskać  online http://evisa.go.ke/evisa.html lub na granicy.
KIRGISTANniedo 60 dnipaszport (jednostronnie zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli RP)
KIRIBATIniedo 90 dnipaszport
KOLUMBIAniedo 90 dnipaszport
KOMORYtakpaszport
KONGOtakpaszport
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGAtakpaszport
KOREA POŁUDNIOWAniedo 90 dnipaszport
KOREA PÓŁNOCNA (KRL-D)takpaszport
KOSOWOniepaszport
KOSTARYKAniedo 90 dnipaszport
KUBAtakpaszport
KUWEJTtakpaszport
L
LAOStakpaszport
LESOTHOtakpaszport
LIBANtakpaszport
LIBERIAtakpaszport
LIBIAtakpaszport
LIECHTENSTEIN*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
LITWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
LUKSEMBURG*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
Ł
ŁOTWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
M
MACEDONIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MADAGASKARtakpaszport
MADERA I AZORYniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAJOTTAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAKAUniedo 90 dnipaszport
MALAWItakpaszport
MALEDIWYtakpaszport
MALEZJAniedo 90 dnipaszport
MALItakpaszport
MALTA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAROKOniedo 90 dnipaszport
MARTYNIKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAURETANIAtakpaszport
MAURITIUSniedo 90 dnipaszport
MEKSYKniedo 180 dnipaszport
MIKRONEZJAniedo 90 dnipaszport
MOŁDAWIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MONAKOniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MONGOLIAtakpaszport
MONTSERRATniepaszport
MOZAMBIKtakpaszport
MYANMARtakpaszport
N
NAMIBIAtakpaszport
NAURUtakpaszport
NEPALtakpaszport
NIDERLANDY* (HOLANDIA)niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NIEMCY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NIGERtakpaszport
NIGERIAtakpaszport
NIKARAGUAniedo 90 dnipaszport
NOWA KALEDONIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NORWEGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NOWA ZELANDIAniedo 90 dnipaszport
O
OMANtakpaszport
P
PAKISTANtakpaszport
PALAUniedo 90 dnipaszport
PALESTYNA (Autonomia Palestyńska)niedo 90 dnipaszport
PANAMAniedo 90 dnipaszport
PAPUA-NOWA GWINEAtakpaszport
PARAGWAJniedo 90 dnipaszport
PERUniedo 183 dnipaszport
PITCAIRNwymagane pozwolenie gubernatora wyspypaszport
POLINEZJA FRANCUSKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
PORTUGALIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
R
REUNIONniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
RPA (Republika Południowej Afryki)niedo 30 dnipaszport
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKAtakpaszport
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKAtakpaszport
ROSJAtakpaszport
RUMUNIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
RWANDAtakpaszport
S
SAINT KITTS I NEVISniedo 90 dnipaszport
SAINT LUCIAniedo 180 dnipaszport
SAINT PIERRE I MIQUELONniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SAINT VINCENT I GRENADYNYniedo 90 dnipaszport
SALWADORniedo 90 dnipaszport
SAMOAniedo 90 dnipaszport
SAN MARINOniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SENEGALnie(wyłącznie turyści)paszport
SERBIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SESZELEniedo 90 dnipaszport
SIERRA LEONEtakpaszport
SINGAPURniedo 90 dnipaszport
SŁOWACJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SŁOWENIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SOMALIAtakpaszport
SRI LANKAtakpaszport
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKItakpaszport
SUDANtakpaszport
SUDAN POŁUDNIOWYtakpaszport
SURINAMtakpaszport
SWAZILAND (Suazi)niepaszport
SYRIAtakpaszport
SZWAJCARIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SZWECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
T
TADŻYKISTANtakpaszport
TAJLANDIAniedo 30 dnipaszport
TAJWANniedo 90 dnipaszport
TANZANIAtakpaszport
TIMOR WSCHODNIniedo 90 dnipaszport
TOGOtakpaszport
TONGAniedo 90 dnipaszport
TRYNIDAD I TOBAGOniedo 90 dnipaszport
TUNEZJAniedo 90 dnipaszport
TURCJAtakpaszport
TURKS I CAICOSniepaszport
TURKMENISTANtakpaszport
TUVALUniedo 90 dnipaszport
U
UGANDAtakpaszport
UKRAINAniedo 90 dnipaszport
URUGWAJniedo 90 dnipaszport
UZBEKISTANtakpaszport
V
VANUATUniedo 90 dnipaszport
W
WALLIS I FUTUNAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WATYKAN (Stolica Apostolska)niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WENEZUELAniedo 90 dnipaszport
WĘGRY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WIELKA BRYTANIA* oraz Wyspa Man i Wyspy Normandzkie – Jersey, Guernsey i Alderneyniedo 180 dnipaszport / dowód osobisty
WIETNAMtakpaszport
WŁOCHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJtakpaszport
WYSPY KANARYJSKIEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYSPY MARSHALLAniedo 90 dnipaszport
WYSPY OWCZEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYSPY SALOMONAniedo 90 dnipaszport
WYSPY ŚW. HELENY (obejmuje Wyspę Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha)wymagane pozwolenie administratora wyspypaszport
WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCAniedo 15 dnipaszport
Z
ZAMBIAtakpaszport
ZIMBABWEtakpaszport
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIEniedo 90 dnipaszport

 

Gdzie obywatel RP nie potrzebuje wizy a gdzie musi się o nią starać
Gdzie obywatel RP nie potrzebuje wizy a gdzie musi się o nią starać

 

Państwo/terytoriumPrzepisy wizowe
 AbchazjaPozwolenie na wjazd wymagane przed przybyciem. Miesięczna wiza wydawana po wjeździe w mieście Suchumi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Abchazj
 AfganistanWiza wymagana przed przybyciem
 AlbaniaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 AlgieriaWiza wymagana przed przybyciem
 AndoraRuch bezwizowy
 AngolaWiza wymagana przed przybyciem
 AnguillaRuch bezwizowy
 Antigua i BarbudaRuch bezwizowy do 3 miesięcy pobytu
 Antyle HolenderskieRuch bezwizowy
 Arabia SaudyjskaWiza wymagana przed przybyciem
 ArgentynaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 ArmeniaRuch bezwizowy do 180 dni pobytu. Przejścia graniczne z Turcją i z Azerbejdżanem są zamknięte
 ArubaRuch bezwizowy
 AustraliaWiza lub wiza elektroniczna (eVisitor) wymagana przed przybyciem
 AustriaNieograniczony dostęp
 AzerbejdżanWiza lub wiza elektroniczna wymagana przed przybyciem
 BahamyRuch bezwizowy do 3 miesięcy pobytu
 BahrajnWiza turystyczna ważna na 2 tygodnie pobytu dostępna w każdym punkcie kontroli granicznej. Możliwy jest również zakup wizy elektronicznej przez Internet
 Bangladesz30-dniowa wiza dostępna na lotnisku
 BarbadosRuch bezwizowy do 3 miesięcy pobytu
 BelgiaNieograniczony dostęp
 BelizeRuch bezwizowy
 BeninWiza tranzytowa na 48 godzin dostępna na przejściach granicznych25 z wyjątkiem lotniska
 BermudyRuch bezwizowy
 BhutanWiza wymagana przed przybyciem; wstępnie zatwierdzoną wizę można odebrać w dniu przybycia
 BiałoruśWiza wymagana przed przybyciem. Wyjątek od wymogu posiadania wizy stanowią podróże do: Mińska(przekroczenie granicy w porcie lotniczym w Mińsku), strefa rekreacyjno-turystyczna “Brześć” oraz Park “Kanał Augustowski” z miastem Grodnem. Nie ma możliwości opuszczania tych stref bez posiadania wizy, również w celu przedostania się z jednej do drugiej przez terytorium Białorusi. Przy przejściu przez granicę do strefy bezwizowej należy przedstawić: paszport, ubezpieczenie podróżne, określoną ilość pieniędzy oraz dokument potwierdzający wykupienie usług turystycznych u certyfikowanego operatora działającego na obszarze stref
 BoliwiaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 Bośnia i HercegowinaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu w ciągu 180 dni
 BotswanaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu w ciągu roku
 BrazyliaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu co każde 180 dni
 BruneiRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 Brytyjskie Wyspy DziewiczeRuch bezwizowy
 BułgariaNieograniczony dostęp
 Burkina Faso1-miesięczna wiza dostępna na granicy
 Burundi3-miesięczna wiza dostępna w każdym punkcie kontroli granicznej
 ChileRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 ChinyWiza wymagana przed przybyciem; 72-godzinna wiza tranzytowa dostępna w Pekinie, Chengdu, Chongqingu, Dalian, Guangzhou, Guilin, Szanghaju, Shenyangu, Xi’anie i w prowincji Guangdong
 ChorwacjaNieograniczony dostęp
 CyprNieograniczony dostęp
 Cypr PółnocnyRuch bezwizowy
 CzadWiza wymagana przed przybyciem
 CzarnogóraRuch bezwizowy
 CzechyNieograniczony dostęp
 DaniaNieograniczony dostęp
 Demokratyczna Republika KongaWiza wymagana przed przybyciem
 DominikaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu w każdych 180 dniach
 DominikanaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu; ważna 30-dniowa karta turystyczna musi być nabyta przed przybyciem
 DżibutiWiza dostępna na lotnisku; wiza jest niedostępna na pozostałych przejściach granicznych
 EgiptWiza dostępna w portach lotniczych Sharm el-Szejk, Saint Catherine i Taba dla posiadaczy normalnych paszportów i podróżników turystycznych w przypadku pobytu do 15 dni w resortach na Półwyspie Synaj. Ponadto istnieje możliwość zakupu na granicy wizy 30-dniowej.
 EkwadorRuch bezwizowy
 ErytreaWiza wymagana przed przybyciem; wstępnie zatwierdzoną wizę można odebrać w dniu przybycia
 EstoniaNieograniczony dostęp
 EtiopiaWiza 30-dniowa jednokrotnego wjazdu dostępna na lotnisku w Addis Abebie54. Wiza jest niedostępna na pozostałych przejściach granicznych.
 FalklandyRuch bezwizowy
 FidżiRuch bezwizowy do 4 miesięcy pobytu
 FilipinyRuch bezwizowy
 FinlandiaNieograniczony dostęp
 Francja wraz z regionami peryferyjnymiNieograniczony dostęp
 GabonWiza elektroniczna wymagana przed przybyciem; posiadacze wizy elektronicznej muszą przybyć na lotnisko międzynarodowe Libreville
 GambiaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 GhanaWiza wymagana przed przybyciem; wstępnie zatwierdzoną wizę można odebrać w dniu przybycia
 GibraltarNieograniczony dostęp
 Górski KarabachWiza wymagana przed przybyciem
 GrecjaNieograniczony dostęp
 GrenadaRuch bezwizowy
 GrenlandiaRuch bezwizowy
 GruzjaRuch bezwizowy do 360 dni pobytu.
 GuamWiza wymagana przed przybyciem
 GuernseyRuch bezwizowy
 GujanaWiza wymagana przed przybyciem
 GwatemalaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 GwineaWiza wymagana przed przybyciem
 Gwinea BissauWiza wymagana przed przybyciem
 Gwinea RównikowaWiza wymagana przed przybyciem71.
 HaitiRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 HiszpaniaNieograniczony dostęp
 HolandiaNieograniczony dostęp
 HondurasRuch bezwizowy do 3 miesięcy pobytu
 HongkongRuch bezwizowy
 IndieElektroniczna wiza turystyczna (eTV) (ważna przez 30 dni) wymagana przed przybyciem
 IndonezjaRuch bezwizowy w przypadku pobytu maks. 30 dni i przy przekraczaniu granicy na jednym z 9 wybranych punktów granicznych (portów lotniczych i morskich); w przeciwnym razie 30-dniowa wiza może wymagać opłaty w wysokości 35 USD.
 IrakWiza wymagana przed przybyciem
 Iran30-dniowa wiza turystyczna dostępna na granicy.
 IrlandiaNieograniczony dostęp
 IslandiaNieograniczony dostęp
 IzraelRuch bezwizowy do 3 miesięcy pobytu
 JamajkaRuch bezwizowy do 30 dni pobytu
 JaponiaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 JemenWiza wymagana przed przybyciem
 JerseyRuch bezwizowy
 JordaniaDarmowa wiza dostępna w przypadku przekraczania granicy na lotnisku; do otrzymania wizy wymagane jest zatwierdzenie warunków zastosowania wizy. Wizy nie można otrzymać we wszystkich przejściach granicznych.
 KajmanyRuch bezwizowy
 Kambodża30-dniowa wiza dostępna na lotnisku. Jest także możliwość zakupu przez Internet.
 KamerunWiza wymagana przed przybyciem; wstępnie zatwierdzoną wizę można odebrać w dniu przybycia.
 KanadaRuch bezwizowy do 6 miesięcy pobytu (tylko dla paszportów biometrycznych); eTA wymagane podczas przekraczania granicy drogą powietrzną od 15 marca 2016 roku.
 Katar30-dniowa wiza dostępna na granicy
 KazachstanRuch bezwizowy do 30 dni pobytu (od 1 stycznia 2017)
 KeniaWiza elektroniczna wymagana przed przybyciem; wiza była dostępna do nabycia w dniu przybycia do 1 września 2015 roku.
 KirgistanRuch bezwizowy do 60 dni pobytu
 KiribatiRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 KolumbiaRuch bezwizowy do 180 dni pobytu
 KomoryWiza tranzytowa ważna od 24 godzin do 5 dni dostępna na lotnisku w Moroni oraz w portach Moroni i Mutsamudu (wymagane 2 zdjęcia paszportowe) z możliwością przedłużenia w urzędzie imigracyjnym w Moroni
 KongoWiza dostępna na przejściach granicznych, jednak nie na lotnisku w Brazzaville
 Korea PołudniowaRuch bezwizowy
 Korea PółnocnaWiza wymagana przed przybyciem
 KosowoRuch bezwizowy
 KostarykaRuch bezwizowy
 KubaKarta turystyczna (będąca rodzajem wizy), upoważniająca do wjazdu dostępna w biurach podróży sprzedających wycieczki i bilety lotnicze na Kubę (zazwyczaj dołączona jest do zakupionego pakietu turystycznego lub biletu, dostępna także w konsulacie)
 Kuwejt3-miesięczna wiza dostępna na lotnisku w Kuwejcie
 LaosWiza 30-dniowa dostępna na lotniskach międzynarodowych oraz niektórych przejściach granicznych z Tajlandią, Chinami i Wietnamem
 LesothoWiza wymagana przed przybyciem
 LibanWiza 30-dniowa (z możlwością przedłużenia o dodatkowe 2 miesiące) dostępna we wszystkich punktach kontroli granicznej za darmo lub innym porcie przejścia, jeśli nie ma izraelskiej wizy, nieuszczelnionej, posiadanego numeru telefonu, adresu w Libanie i bezpowrotnego biletu powrotnego lub okrężnego
 LiberiaWiza wymagana przed przybyciem;wstępnie zatwierdzoną wizę można odebrać w dniu przybycia.
 LibiaWiza wymagana przed przybyciem; wstępnie zatwierdzoną wizę można odebrać w dniu przybycia.
 LiechtensteinNieograniczony dostęp
 LitwaNieograniczony dostęp
 LuksemburgNieograniczony dostęp
 ŁotwaNieograniczony dostęp
 MacedoniaRuch bezwizowy do 90 dni pobytu w ciągu 180 dni
 Madagaskar30-dniowa darmowa wiza dostępna na granicy.
 MajottaRuch bezwizowy
 MakauRuch bezwizowy
 MalawiWiza dostępna na lotnisku w Lilongwe (wymagane jedno kolorowe zdjęcie paszportowe)
 MalediwyWiza 30-dniowa dostępna na na lotnisku w Male za darmo
 MalezjaRuch bezwizowy do 3 miesięcy pobytu.
 MaliWiza wymagana przed przybyciem.
 MaltaNieograniczony dostęp
 Mariany PółnocneWiza wymagana przed przybyciem
 MarokoRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 MauretaniaWiza dostępna na lotnisku międzynarodowym Nouakchott-Oumtounsy.
 MauritiusRuch bezwizowy do 90 dni pobytu
 MeksykRuch bezwizowy do 180 dni pobytu
 MikronezjaWiza 30-dniowa dostępna na granicy
 MjanmaWiza wymagana przed przybyciem W przypadku przekraczania granicy w jednym w wybranych portów granicznych, dostępna także wiza elektroniczna
 MołdawiaWjazd na biometryczny dowód osobisty
 MonakoRuch bezwizowy
 MongoliaWiza wymagana przed przybyciem120; przed 1 stycznia 2016 rokiem obowiązywał ruch bezwizowy do 90 dni pobytu, a przed 2014 wiza była dostępna do nabycia na granicy.
 MontserratRuch bezwizowy
 MozambikWiza dostępna we wszystkich punktach kontroli granicznej
 NaddniestrzeRuch bezwizowy
 NamibiaWiza wymagana przed przybyciem
 NauruWiza wymagana przed przybyciem
 NepalWiza 60-dniowa jedno- lub wielokrotnego wjazdu dostępna na lotnisku w Katmandu oraz wybranych przejściach drogowych (wymagane jedno zdjęcie paszportowe)
 NiemcyNieograniczony dostęp
 NigerWiza wymagana przed przybyciem
 NigeriaWiza wymagana przed przybyciem
 NikaraguaRuch bezwizowy
 NiueRuch bezwizowy
 NorfolkWymagany eVisitor
 NorwegiaNieograniczony dostęp
 Nowa KaledoniaRuch bezwizowy
 Nowa ZelandiaRuch bezwizowy
 OmanWiza dostępna we wszystkich punktach kontroli granicznej
 Osetia PołudniowaWiza wymagana przed przybyciem
 PakistanWiza biznesowa 30-dniowa dostępna na lotnisku w Islamabadzie
 PalauWiza 30-dniowa dostępna na granicy
 PalestynaPozwolenie na wjazd wymagane przed przybyciem
 PanamaRuch bezwizowy
 Papua-Nowa GwineaWiza dostępna na lotnisku w Port Moresby i Rabaul
 ParagwajRuch bezwizowy
 PeruRuch bezwizowy
 PitcairnWiza wymagana przed przybyciem
 Polinezja FrancuskaRuch bezwizowy
 PortorykoWiza wymagana przed przybyciem
 PortugaliaNieograniczony dostęp
 Południowa AfrykaRuch bezwizowy
 Republika ŚrodkowoafrykańskaWiza wymagana przed przybyciem
 Republika Zielonego PrzylądkaWiza dostępna na lotniskach w Prai i Sal lub w porcie za 55 EUR.
 RosjaWiza wymagana przed przybyciem
 RumuniaNieograniczony dostęp
 RwandaWiza 15-dniowa jednokrotnego wjazdu dostępna na granicy (wymagana promesa wizowa wypełniona elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej rwandyjskiego urzędu imigracyjnego oraz jedna fotografia paszportowa)
 Sahara ZachodniaRuch bezwizowy
 Saint Kitts i NevisRuch bezwizowy
 Saint LuciaRuch bezwizowy
 Saint-Pierre i MiquelonRuch bezwizowy
 Saint Vincent i GrenadynyRuch bezwizowy
 SalwadorRuch bezwizowy
 SamoaRuch bezwizowy
 Samoa AmerykańskieWiza wymagana przed przybyciem
 San MarinoRuch bezwizowy
 SenegalWjazd bezwizowy do 90 dni pobytu pod warunkiem posiadania biletu powrotnego i szczepienia na żółtą febrę
 SerbiaRuch bezwizowy
 SeszeleRuch bezwizowy
 Sierra LeoneWiza wymagana przed przybyciem
 SingapurRuch bezwizowy
 SłowacjaNieograniczony dostęp
 SłoweniaNieograniczony dostęp
 SomaliaWiza wymagana przed przybyciem
 SomalilandWiza wymagana przed przybyciem
 Sri LankaWiza turystyczna ważna na okres nie dłuższy niż 30 dni pobytu dostępna na lotnisku w Kolombo164Dostępna także wiza elektroniczna
 Stany ZjednoczoneWiza wymagana przed przybyciem
 SuaziRuch bezwizowy
 SudanWiza wymagana przed przybyciem
 Sudan PołudniowyWiza wymagana przed przybyciem
 SurinamWiza wymagana przed przybyciem
 SyriaWiza wymagana przed przybyciem
 SzwajcariaNieograniczony dostęp
 SzwecjaNieograniczony dostęp
 Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da CunhaRuch bezwizowy
 TadżykistanWiza 30-dniowa dostępna na lotnisku w Duszanbe
 TajlandiaRuch bezwizowy
Republika Chińska TajwanRuch bezwizowy
 TanzaniaWiza dostępna na głównych przejściach granicznych, w tym na lotniskach w Dar es Salaam i Kilimandżaro
 Timor WschodniWiza dostępna we wszystkich punktach kontroli granicznej
 TogoWiza dostępna na granicznych przejściach lądowych z Beninem i Ghaną
 TokelauRuch bezwizowy
 TongaRuch bezwizowy
 Tristan da CunhaPozwolenie na wjazd wymagane przed przybyciem
 Trynidad i TobagoRuch bezwizowy
 TunezjaRuch bezwizowy
 TurcjaWiza zasadniczo wymagana przed przybyciem (wielokrotna wiza turystyczna ważna przez 180 dni, każdorazowo na 90 dni pobytu, dostępna przez Internet) – możliwość zakupu takiej wizy istnieje jednak także w terminalach oraz biurach niektórych linii lotniczych po przylocie na międzynarodowych lotniskach w Turcji
 TurkmenistanWiza dostępna na lotnisku w Aszchabadzie oraz w porcie w Türkmenbaşy (wymagane zaproszenie)
 Turks i CaicosRuch bezwizowy
 TuvaluWiza 30-dniowa dostępna na granicy za darmo
 UgandaWiza pobytowa 30-dniowa oraz tranzytowa 7-dniowa dostępne na każdym przejściu kontroli granicznej (wymagane 2 zdjęcia paszportowe)
 UkrainaRuch bezwizowy
 UrugwajRuch bezwizowy
 UzbekistanWiza wymagana przed przybyciem
 VanuatuRuch bezwizowy
 Wallis i FutunaRuch bezwizowy
 WatykanRuch bezwizowy
 WenezuelaRuch bezwizowy
 WęgryNieograniczony dostęp
 Wielka BrytaniaNieograniczony dostęp
 WietnamWiza wymagana przed przybyciem
 WłochyNieograniczony dostęp
 Wybrzeże Kości SłoniowejWiza wymagana przed przybyciem Możliwa wiza elektroniczna w przypadku przekraczania granicy w porcie lotniczym w Abidżanie
 Wyspa Bożego NarodzeniaWymagany eVisitor
 Wyspa ManRuch bezwizowy
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha Wyspa WniebowstąpieniaPozwolenie na wjazd wymagane przed przybyciem8.
 Wyspy CookaRuch bezwizowy
 Wyspy Dziewicze Stanów ZjednoczonychWiza wymagana przed przybyciem
 Wyspy KokosoweWymagany eVisitor
 Wyspy MarshallaWiza 30-dniowa dostępna na granicy
 Wyspy OwczeRuch bezwizowy
 Wyspy SalomonaWiza 3-miesięczna dostępna na lotnisku za darmo
 Wyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaRuch bezwizowy do 15 dni pobytu
 ZambiaWiza tranzytowa i pobytowa dostępne w głównych punktach kontroli granicznej
 ZimbabweWiza jedno- lub dwukrotnego wjazdu z ważnością do 60 dni dostępna w głównych punktach kontroli granicznej
 Zjednoczone Emiraty ArabskieRuch bezwizowy do 90 dni pobytu

INNE WYBRANE KRAJE

Opisy pod zdjęciami mogą być nieprecyzyjne w tłumaczeniu, bardziej chodziło nam o pokazanie obrazowo skali ruchu bezwizowego (kolor ciemnozielony, żółty dla Watykanu) i wizowego (kolor szary) w poszczególnych państwach świata.

 

żródło: wikipedia, Ministerstwo Spraw Zagraniczmych RP
Gdzie Polak potrzebuje wizę aby wyjechać za granicę?
5 (100%) 1 głosy

Zobacz też

Dodaj Komentarz lub Opinie (jeśli masz wyłączone cookies formularze social mediów mogą działać niepoprawnie, najczęściej są niewidoczne)