①Najlepszy Prawnik, Adwokat, Radca Prawny

to Dobry Prawnik - Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Komornik, Kancelaria Prawna etc. znajdziesz go tutaj i dodaj swoją Opinie o nim jako wskazówkę dla innych

cennik prawnik
dobry adwokat

Ciekawe Artykuły

Zobaczyć należy..a może

dobry adwokat
dobry adwokat
cennik prawnik

dobry adwokat

adwokat radca prawny
najlepszy prawnik
najlepszy adwokat w Polsce

Przykładowy Wygląd Prezentacji Pełnej

mapa najlepszych prawników
najlepszy prawnik

Pozostałe rzetelne i wiarygodne żródła informacji

Aktualności

Dzisiaj (środa, 25 kwietnia 2018 r.) o godz. 12.00 w Ministerstwie Sprawiedliwości, w budynku przy Al. Róż 2, sala 102, I piętro odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Podsekretarz Stanu Marcin Warchoł.

Od dziś (19 kwietnia 2018 r.) obowiązują przepisy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym pozwoli przeciwdziałać takim brutalnym zachowaniom.

Od dziś (19 kwietnia) na ogrodzeniu siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości prezentowana jest plenerowa wystawa ukazująca działalność „Żegoty” – tajnej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, która pod okupacją niemiecką ratowała Żydów przed zagładą.

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Służbie Więziennej. Nowe rozwiązania, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nadzorem wiceministra Patryka Jakiego, stanowią całościową reformę systemu naboru i szkolenia kadr Służby Więziennej. Ustawa przyjęta wczoraj (16 kwietnia) trafi teraz do Prezydenta RP.

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która wzmacnia prawa konsumentów i skraca okres przedawnienia roszczeń, jest już uchwalona przez Sejm. Po piątkowym (13 kwietnia 2018 r.) głosowaniu została skierowana do Senatu.

Kolejne województwo zostaje objęte ogólnopolskim programem wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziś (16 kwietnia 2018 r.) ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. łódzkiego.

Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników.

Przedstawiciele Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odebrali symboliczne klucze do nowego gmachu sądu, zbudowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. To pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana na zlecenie Skarbu Państwa.

W związku z zawarciem porozumienia o współpracy między Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw Funduszu Sprawiedliwości a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielania dotacji celowych z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wynikającą z tego koniecznością dostosowania trybu udzielania dotacji, uprzejmie zawiadamiamy, że termin rozpoczęcia naboru wniosków dla województwa opolskiego został wyznaczony na dzień 9 kwietni

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że nie jest prawdą informacja opublikowana przez portal RMF24.PL oraz telewizje TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat, jakoby delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Elżbieta Daniluk została komisarzem wyborczym.

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości złoży apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 marca 2018 r., który w części uznał za zasadne powództwo sędzi Justyny Koski-Janusz.

W Ministerstwie Sprawiedliwości została dziś (28 marca 2018 r.) uroczyście podpisana umowa o współpracy z Państwową Strażą Pożarną przy realizacji ogólnopolskiego programu pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu wzięli udział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniewa Ziobro i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Ponad 50 licealistów z całego kraju wzięło udział w finale XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Młodzież wzięła udział w symulowanej rozprawie, przeprowadzonej we współpracy z Sądem Okręgowym w Ostrołęce. Kuratelę nad konkursem sprawowało m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ponad 70 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości przeprowadziło od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.

W Ministerstwie Sprawiedliwości zostali dziś uroczyście zaprzysiężeni nowi tłumacze przysięgli. To specjaliści z takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak niderlandzki, czy arabski. Ślubowanie przyjął Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak.

Zapewnienie Polakom dostępu do leków ratujących życie i zdrowie to podstawowy obowiązek państwa. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z Polski.

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że dzisiejsze (20 marca 2018 r.) publikacje w gazecie „Rzeczpospolita” pt. „ Jak rozwód, to tylko z mediatorem”, „Przed rozwodem konieczna rozmowa z mediatorem, oraz na jej stronie internetowej („Przymus mediacji przed rozwodem w projekcie zmiany kodeksu rodzinnego”) zawierają nieprawdziwe informacje.

Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 19 marca 2018 r. sędziego Michała Błońskiego na prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Do tej pory na tym stanowisku był wakat.

Ogólnopolskim programem wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaje objęte kolejne województwo. Dziś (19 marca 2018 r.) ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. śląskiego.

Od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju przeprowadzone będą zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.

najlepszy prawnik