Najlepszy Prawnik

to Dobry Prawnik - Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Komornik, Kancelaria Prawna etc. znajdziesz go tutaj i dodaj swoją Opinie o nim jako wskazówkę dla innych

cennik prawnik
dobry adwokat

Najlepiej Oceniani Adwokaci

Ciekawe Artykuły

dobry adwokat
dobry adwokat
cennik prawnik

dobry adwokat

adwokat radca prawny
najlepszy prawnik
najlepszy adwokat w Polsce

Przykładowy Wygląd Prezentacji Pełnej

mapa najlepszych prawników

Pozostałe rzetelne i wiarygodne żródła informacji

Aktualności

Zapewnienie Polakom dostępu do leków ratujących życie i zdrowie to podstawowy obowiązek państwa. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z Polski.

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że dzisiejsze (20 marca 2018 r.) publikacje w gazecie „Rzeczpospolita” pt. „ Jak rozwód, to tylko z mediatorem”, „Przed rozwodem konieczna rozmowa z mediatorem, oraz na jej stronie internetowej („Przymus mediacji przed rozwodem w projekcie zmiany kodeksu rodzinnego”) zawierają nieprawdziwe informacje.

Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 19 marca 2018 r. sędziego Michała Błońskiego na prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Do tej pory na tym stanowisku był wakat.

Ogólnopolskim programem wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaje objęte kolejne województwo. Dziś (19 marca 2018 r.) ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. śląskiego.

Od 20 do 23 marca 2018 r. na terenie całego kraju przeprowadzone będą zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski.

Każdy sędzia uroczyście ślubował stać na straży prawa i kierować się zasadami godności i uczciwości. Sądy to miejsce, w którym obywatel idzie po sprawiedliwość, w nadziei, że zostanie osądzony przez sędziego o nieskazitelnym charakterze. Sędzia, który się tej godności i nieskazitelności sprzeniewierzył, nie ma moralnego prawa osądzać innych.

Wytyczne dla prokuratorów, analiza przepisów przez specjalny zespół ekspertów, szkolenia dla sędziów – Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej działania na rzecz przestrzegania praw pracowniczych i związkowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że dzisiejsza (16 marca 2018 r.) publikacja gazety „Fakt” pt. „Zbigniew Ziobro. Chce ścigać Gersdorf!” zawiera nieprawdziwe informacje i insynuacje.

Zabiegająca o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO Macedonia chce korzystać z doświadczeń związanych z reformami, które realizuje polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedstawiciele Ministerstwa zaprezentowali w Skopje m.in. świetne efekty programu „Praca dla więźniów”.

W Nisku powstanie wspólna siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej. W podpisaniu porozumienia o budowie wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Z kolei w Chmielowie koło Tarnobrzegu zostanie uruchomiony najnowocześniejszy w Europie zakład karny.

W dniach 8 i 9 marca 2018 r. przeprowadzony został egzamin komorniczy.

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia reformy prawa rodzinnego, którą proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Lista polskich rodzin zastępczych i sieć Domów Polskich w Niemczech, a także stała polsko-niemiecka grupa robocza monitorująca działalność Jugendamtów - to najważniejsze postulaty Ministerstwa Sprawiedliwości, które podczas dzisiejszych (5 marca 2018 r.) rozmów w Berlinie zyskały akceptację strony niemieckiej.

Następne województwo zostaje objęte wielkim ogólnopolskim programem wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziś (5 marca) ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. dolnośląskiego.

Sejm uchwalił w ostatnią środę (28 lutego) dwie ustawy, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawie o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawie o kosztach komorniczych. Ustawy te zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, która była 50 razy nowelizowana.

Prezydent RP Andrzeja Duda i przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz wiceministrowie sprawiedliwości: Patryk Jaki, Michał Wójcik i Michał Woś, wzięli dziś (1 marca) udział w patriotycznej ceremonii ku czci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość miała miejsce na terenie dawnego aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie, gdzie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Premier Mat

Po żmudnych pracach badawczych i konserwatorskich piwnice obecnej siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie po wojnie mieściła się katownia bezpieki, mogą być wreszcie dostępne dla zwiedzających. Wyjątkową placówkę muzealną, która będzie działać w miejscu naznaczonym krwią niezłomnych bohaterów, uroczyście otworzyli dziś (1 marca) Prezydent RP Andrzej Duda, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Honorowymi gośćmi byli weterani powo

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro spotkał się dziś (27 lutego) w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z uczestnikami antykomunistycznego zrywu niepodległościowego lat powojennych, zrzeszonymi w związku „Jaworzniacy”. Przekazał weteranom lokal w siedzibie muzeum, gdzie będą mogli się spotykać i prowadzić działalność swej organizacji.

W związku z informacjami podawanymi w mediach o „zamrożeniu ustawy o IPN”

Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło 35 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw, ogłaszając otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych z całej Polski. Przeznaczone środki są ponad dwukrotnie wyższe, niż w roku ubiegłym – podkreślił Michał Woś. Oferty mogły składać wszystkie stowarzyszenia, fundacje, instytucje, czyli organizacje non-profit, które chcą nieść pomoc potrzebującym.

najlepszy prawnik