Jubileusz XX-lecia zawodu Doradcy Podatkowego w Polsce.

dsga436

Doradcy podatkowi z Polski, Czech i Niemiec, parlamentarzyści, sędziowie, radcowie prawni i adwokaci oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów wzięli udział w Warszawie w uroczystej konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia zawodu doradcy podatkowego w Polsce. Krajowa Izba Doradców Podatkowych otrzymała gratulacje i życzenia m.in. od prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałków: Sejmu Marka Kuchcińskiego i Senatu Stanisława Karczewskiego oraz wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także od prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego.

Jubileuszową konferencję zdominowały okolicznościowe wystąpienia, wykłady i debaty o roli doradcy podatkowego, dużym znaczeniu samorządu zawodowego doradców podatkowych w życiu gospodarczym i prawnym w Polsce, celach i sposobach reformowania systemu podatkowego oraz oczekiwanych zmianach w funkcjonowaniu administracji skarbowej.

Otwierając konferencję przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic wyraziła przekonanie, że władze państwowe zdają sobie sprawę, że „doradcy podatkowi są strażnikami budżetu”, jednak – jak podkreśliła – doradcy „pilnują, aby ich klienci płacili podatki w prawidłowej wysokości, czyli ani za dużo, ani za mało”. W imieniu KIDP zadeklarowała chęć współpracy przy wprowadzaniu zmian w systemie podatkowym. Stwierdziła także, że w jej ocenie jest to zawód z przyszłością i cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt przeprowadzenia tylko w tej kadencji (od 2014 roku) już 17 ślubowań dla adeptów „sztuki podatkowej” .

„Jeżeli będziecie państwo chcieli z nami współpracować, to (…) będziemy w stanie pomóc budować w naszym kraju dobry system podatkowy po to, aby zagwarantować wpływy budżetowe i po to, aby każdy z nas płacił podatki na swoją miarę” – powiedziała prof. Glumińska-Pawlic.

Przewodnicząca KRDP odczytała także list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który pogratulował doradcom podatkowym oraz ich samorządowi dotychczasowej działalności i osiągnięć „w tej ważnej części rynku wyspecjalizowanych usług prawniczych”. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że „zawód doradcy podatkowego cieszy coraz większym uznaniem i prestiżem” oraz, że „praca doradców podatkowych jest elementem budowania bezpieczeństwa społecznego” i „przyczynia się do upowszechniania kultury prawnej”. Prezydent wyraził przekonanie, że doradcy podatkowi będą się przyczyniać także do „doskonalenia przepisów w tej dziedzinie prawa”.

Wiceminister Finansów Paweł Gruza przekazał podziękowania od wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego za 20 lat harmonijnego rozwoju. „Poprzez harmonijny rozwój uważamy zachowanie otwartości zawodu doradcy podatkowego oraz profesjonalność i utrzymywanie najwyższych standardów technicznych i merytorycznych tego zawodu” – wyjaśnił.

Oceniając wyzwania stojące przed Ministerstwem Finansów minister Gruza powiedział, że „jesteśmy w środku procesu odbudowy dochodów budżetowych”, co jest „bardzo bolesnym procesem dla wszystkich uczestników” – przyznał.

„Budujemy dochody podatkowe zarówno w warstwie bazy podatkowej, czyli poszerzania części gospodarki, uczciwej, jak też budujemy dochody podatkowe poprzez racjonalizację rozkładu obciążeń podatkowych na poszczególne grupy podatników”. Dodał, że w najbliższym czasie te działania będą się – w jego ocenie – „intensyfikować”. Paweł Gruza wyraził nadzieję, że po zakończeniu tych prac „sytuacja legislacyjna i operacyjna zostanie skrystalizowana”, a potem niektóre z wprowadzonych już zmian mają być jedynie „tuningowane”.

„Musimy dać podatnikom perspektywę stabilizacji i bezpieczeństwa w racjonalnym horyzoncie czasowym” – podkreślił. Dodał, że oczekuje od doradców podatkowych uczestniczenia w „łagodzeniu tych bolesnych procesów, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw”, którym należy wyjaśniać przesłanie i sens wprowadzanych zmian. Natomiast „duże korporacje sobie poradzą” – ocenił. Według Pawła Gruzy cele planowanych zmian można sprowadzić do hasła „uczciwsze państwo, uczciwsze podatki, uczciwszy rozkład obciążeń podatkowych”.

Wiceminister nawiązał także do kwestii etycznych w doradztwie podatkowym i wprowadzania klauzuli obejścia prawa podatkowego. „Musimy moim zdaniem wypracować pewien konsensus i kanon działań, które ze strony administracji państwowej jesteśmy w stanie pokazać i stosować do oceny transakcji i struktur wątpliwych” – powiedział. Wspólne wypracowanie takiego kanonu pomogłoby – jego zdaniem – w akceptowalnej przez wszystkie strony ocenie wątpliwych działań oraz zapewniło „bezpieczeństwo i racjonalność” obrotu gospodarczego. „Być może osiągniemy bezpieczeństwo w ocenie tych samych zdarzeń na poziomie sądu” – dodał. Na uroczystość przybyli także: dr Wiesław Jasiński, wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz dyrektorzy Departamentów w Ministerstwie Finansów: Honorata Łopianowska, Justyna Przekopiak, Leszek Grzybowski, Cezary Krysiak, Dominik Kaczmarski oraz Naczelnik Wydziału Agnieszka Sobczyńska.

Senator Krzysztof Mróz, wiceprzewodniczący senackiej Komisji budżetu i finansów, zgodził się z oceną prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, że „podatnicy powinni płacić podatki należne, czyli ani za małe, ani za duże”. Podkreślił, że celem ustawodawcy jest to, „aby podatki były sprawiedliwe”. Zachęcał też doradców podatkowych do prac w komisjach parlamentarnych, gdyż „tam wykuwają się propozycje”. Zapewnił, że parlamentarzyści są otwarci na uwagi i propozycje.

Podczas jubileuszowej konferencji prof. dr hab. Jan Paweł Tarno wygłosił wykład pt. „Rola doradcy podatkowego jako partnera biznesowego. Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego”. Jako profesor nauk prawnych i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego ocenił, że doradcy podatkowi osiągnęli zawodowy sukces m.in. dlatego, że znacznie zwiększyli swoje uprawnienia do reprezentowania strony przed sądem administracyjnym.

„Od 15 sierpnia 2015 roku zniknął z opracowań naukowych podział pełnomocników stron na profesjonalnych, quasi-profesjonalnych i nieprofesjonalnych” – powiedział prof. Tarno. Podkreślił przy tym, że doradcy podatkowi mają teraz przed sądami administracyjnymi taką samą rangę jak adwokaci czy radcowie prawni. Według niego podstawową drogą dojścia do tego zawodu powinna być teraz aplikacja.

Uczestnicy jubileuszowej konferencji zastanawiali się także jak zbudować efektywny system podatkowy z udziałem doradców podatkowych. W debacie na ten temat uczestniczyli kolejni przewodniczący KRDP: prof. dr hab. Witold Modzelewski, Maciej Szymik, Tomasz Michalik i prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, a także przedstawiciel Ministerstwa Finansów Cezary Krysiak, Robert Oliwa z Pracodawców RP i Robert Czuła, prezes firmy Soneta sp. z o.o. jako przedstawiciel biznesu.

Podczas jubileuszowego spotkania uhonorowano osoby zasłużone dla doradztwa podatkowego w Polsce, ogłoszono wyniki konkursu na krótkie filmy „Doradca podatkowy w oczach studentów” oraz omówiono efekty charytatywnej działalności Fundacji Doradców Podatkowych. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: dr Jacek Zieliński oraz Dariusz M. Malinowski, a także przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Robert Wrzesiński zaprezentowali w formie multimedialnej rys historyczny i ewolucję tego zawodu w procesie zmian ustrojowych.(pap)

Ocena
najlepszy prawnik